کاتالوگ آنلاین خدمات رایانش ابری ایران

تهیه شده در کارگروه تاکسونومی و استاندارد سازی جامعه آزاد رایانش ابری ایران

شامل بیش از 200 خدمت رایانش ابری متعلق به شرکت ها و استارتاپ های ایرانی به همراه ارزیابی قابلیت های کارکردی بر اساس استاندارد معماری مرجع رایانش ابری ISO/IEC 17789  - Cloud Reference Architecture مشتمل بر:
-داشبورد مدیریت سلف سرویس
- تامین منابع بر حسب تقاضا
- گزارشگیری و مانیتورینگ
- صدور صورتحساب
- و ...

لیست قابلیت های کارکردی

Public Cloud

Self-Service Provisioning

On-Demand Administration

Reporting and Monitoring

Billing & Pay as you Go

Service Catalog

Enterprise Tools & Products

Cloud Solutions

تصاویر محیط برنامه

برای بزرگنمایی روی تصاویر کلیک کنید